Vara Reklam & Design
Thomas

Om oss!
Vara Reklam & Design har haft sitt namn sedan 1995 då nuvarande VD (Vanlig Dräng!) Thomas Ottosson köpte firman, som då hette Håkans reklam, av Håkan Säreborn.

Håkan startade sin verksamhet i liten skala i början av 80-talet då han ritade och klippte bokstäver helt utan datahjälp. Skärplotter och datorer fick han först i slutet av 80-talet och sen dess har teknikutvecklingen bara rusat på.

Företaget finns i ljusa och fräscha lokaler. En fin miljö för både kund och personal.

Vi är fyra glada personer som jobbar på Vara Reklam. Ovannämde Thomas samt Anna Ahlstrand, Åsa Wejshag och David Svensson.

Syns Du inte märker vi det
vad vi gör
kontakt
webshop
färdiga jobb
Thomas
hem